BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

23

imieniny:

Ilony
Jerzego
Wojciecha

Strona główna /

I Bieszczadzki Bieg „Tropem żubra”

Zapowiedzi /

I Bieszczadzki Bieg „Tropem żubra”

14-05-2016

Start: Sobota 14 maj 2016, godzina: 08:00
Koniec: Sobota 14 maj 2016, godzina: 13:00
Miejsce: Muczne (Bieszczady), ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Za domkiem myśliwskim”

Witamy serdecznie wszystkich sympatyków ruchu na świeżym powietrzu! 

Nadleśnictwo Stuposiany i Stowarzyszenie „Bieszczadzkie trasy narciarskie” zapraszają w dniu 14.05.2016r. do Mucznego. Znakomite bieszczadzkie trasy, świetne widoki, ból w mięśniach i pot na czołach czeka na wszystkich, którzy wezmą udział w I edycji bieszczadzkiego biegu „Tropem żubra”. Podobnie jak w przypadku naszych zimowych potyczek, będzie to rzadka okazja by pościgać się nie drogą asfaltową, ale leśną ścieżką. Zarówno ośmiokilometrowa trasa biegu Open jak i jednokilometrowa w kategorii Junior została poprowadzona przez przepiękny bieszczadzki las, który o tej porze roku wręcz zmusza do aktywności fizycznej. 

 

I BIESZCZADZKI BIRG TROPEM ŻUBRA

MUCZNE 14.05.2016

 1. ORGANIZATORZY

STOWARZYSZENIE  „BIESZCZADZKIE TRASY NARCIARSKIE”, NADLEŚNICTWO STUPOSIANY, LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY „LASY BIESZCZADZKIE

Honorowy Patronat: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

14 Maj 2016 – Muczne (Bieszczady), ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Za domkiem myśliwskim” 

 1. CEL:

Celem biegu jest popularyzacja aktywności fizycznej na terenie Nadleśnictwie Stuposiany, upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy aktywności fizycznej, promocja pokazowej zagrody żubrów w Mucznem. 

 1. DYSTANSE I KLASYFIKACJE:
 • BIEG OTWARTY – dystans ok. 8 km; start na wys 724 mnpm, najniższy punkt na wys 678 mnpm, najwyższy punkt 850 mnpm. klasyfikacja: kobiety, mężczyźni.
 • BIEG JUNIORÓW (urodzeni w roku 2002 i młodsi) – ok. 1 km. 
 1. PROGRAM:

8:00 zbiórka na polanie naprzeciw zabudowań mieszkalnych w Mucznem.

9:00 przejażdżka bryczką dla najmłodszych

9:00 program edukacyjny LKP „Lasy Bieszczadzkie” (do 13:00)

9:30 oficjalne otwarcie zawodów

10:00 start biegu w kategorii: „Open” trasa 8 km.

10:15 start biegu w kategorii „Junior” trasa 1 km.

12:30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom.

13:00 zakończenie zawodów. 

 1. INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW:

-miejsce startu: polana naprzeciw zabudowań mieszkalnych w Mucznem

- uczestnicy na 8 km startują ze startu wspólnego jako pierwsi; uczestnicy biegu na 1 km ze startu wspólnego juniorzy;

- zawodnicy muszą biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy; zawodnicy nie mogą utrudniać biegu i przeszkadzać innym zawodnikom; zawodnicy nie mogą utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym, zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy, aby umożliwić zawodnikom szybszym wyprzedzanie po lewej stronie; (za zachowanie niegodne towarzyskiej formuły zawodów grozi dyskwalifikacja); zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu zobowiązany jest poinformować obsługę zawodów na trasie i stosować się do ich instrukcji,

- przydzielanie numerów startowych: numer startowy, zależy od kolejności zgłoszeń uczestników, numer startowy podlega zwrotowi po zakończeniu biegu, brak zwrotu oznacza dyskwalifikację;

- za rzeczy osobiste Zawodników pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności;

- pomiaru czasu dokonują osoby wyznaczone przez Organizatora. Organizator nie przewiduje możliwości protestów oraz odwołań do pomiaru czasu i kwalifikacji zawodników. 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- prawo startu ma każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz uiści opłatę startową

- limit czasu – 2 godziny;

- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków;

- osoby niepełnoletnie (do lat 18) startują na podstawie pisemnej zgody Rodziców lub Opiekunów;

- uczestnictwo w   biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów biegu (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. -Dz.U.2002.101.926) w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie na stronach internetowych oraz radiu i telewizji. 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

- zgłoszenia zawodników należy dokonywać w terminie do 12.05.2016 r.

- w celu dokonania zgłoszenia należy przesłać prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.muczne-biegowki.pl w zakładce Bieg Tropem Żubra,  oraz opłatę startową w wysokości 40 zł w klasyfikacji na 8 km. Start w klasyfikacji Junior jest bezpłatny

- opłatę startową prosimy dokonywać na konto bankowe 47 8621 0007 2001 00060206 0001, w tytule przelewu prosimy wpisać TROPEM ŻUBRA - IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA BIEGU;

- uczestnik zostanie wpisany na listę startową po weryfikacji karty zgłoszeniowej oraz wpłynięcia opłaty startowej;

- opłata startowa nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu;

- maksymalna liczba uczestników biegu 120 osób – decyduje kolejność zgłoszeń;

- lista startowa uczestników będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”, www.muczne-biegowki.pl 

 1. NAGRODY I UPOMINKI:

- nagrody rzeczowe przeznaczone są dla pierwszych 3 osób w kategorii Biegu otwartego i juniorów z podziałem na płeć;

- dyplomy pamiątkowe przewidziane są dla pierwszych 3 osób w poszczególnych kategoriach;

- każdy z uczestników biegu otrzymuje pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny; 

 1. TRANSPORT

Organizator nie zapewnia transportu Uczestnikom. 

 1. INNE:

W sprawie zakwaterowania pytania należy kierować do:

- Nadleśnictwo Stuposiany- Ewelina Baran tel. (013) 461 00 10; tel. kom. 692 359 442;

- w czasie zawodów będzie możliwość zakupu dodatkowych posiłków i napojów. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników, natomiast ubezpiecza imprezę oraz zapewnia ratownictwo medyczne w trakcie zawodów;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji spraw nieujętych w powyższym regulaminie oraz zmiany regulaminu;

- w przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy mają prawo zmiany formuły i terminu biegu lub jego odwołania (w przypadku odwołania biegu organizator zwraca wpisowe);

- wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu;

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

- UWAGA: w miejscowości Muczne jest ograniczony zasięg telefonii komórkowej!

Wróć

POZOSTAŁE ZAPOWIEDZI

Kalendarz

p Kwiecień 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30