BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

10

imieniny:

Bogumiła
Diany
Małgorzaty

Zespół Interdyscyplinarny /

Tu możesz uzyskać pomoc

Tu możesz uzyskać pomoc:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

tel. 13-461-00-55, adres: 38-713 Lutowiska 14

Poradnia Leczenia Uzależnień w Lesku

adres: ul. Kochanowskiego 2, 38-600 Lesko

Godziny pracy:
poniedziałek – 7:30 – 20:00,
wtorek – 7:30 – 15:00,
środa - 7:30 - 20:00,
czwartek – 7:30 - 18:00,
piątek 9:30 - 20:00

Oferta Poradni:

 • leczenie uzależnień: terapia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, alkoholu, hazardu, internetu, uzależnienia mieszane,
 • wsparcie dla osób pozostających w relacji z uzależnionymi: grupy wstępne - psychoedukacyjne, terapia grupowa dla osób współuzależnionych, terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, terapia indywidualna,
 • konsultacje rodzin
 • poradnictwo i interwencje kryzysowe,
 • terapia pogłębiona dla osób uzależnionych: praca na mechanizmach uzależnienia, treningi umiejętności służących trzeźwieniu,
 • grupy treningowe: trening radzenia sobie z objawami głodu alkoholowego dla osób uzależnionych, trening zachowań asertywnych dla osób współuzależnionych, trening samoobserwacji i samokontroli emocji,
 • W poradni pomocy udzielają: specjalista i instruktor terapii uzależnień, psychiatra, psycholog, pracownik socjalny.

  Poradnia Leczenia Uzależnień w Ustrzykach Dolnych

Adres: ul. 29 listopada 42, 38-700 Ustrzyki Dolne

Godziny pracy:
poniedziałek – 7:30 – 20:00,
 wtorek – 7:30 – 15:00,
środa – 7:30 – 17:00,
czwartek – 7:30 – 18:00,
piątek 7:30 – 18:00

 • Poradnia oferuje terapię dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (współuzależnienie, DDA).
 • W poradni pomocy udziela zespół terapeutyczny składający się z: lekarza specjalisty psychiatry, specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień.
 • Skierowanie nie jest wymagane. Pacjenci nieubezpieczeni mają udzielane świadczenia bezpłatnie.
 • Rejestracja odbywa się na podstawie zgłoszenia; osobistego, telefonicznego pod nr 664 407 421 lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych

Adres: ul. Pionierska 10, 38-700 Ustrzyki Dolne, nr tel. 13- 461-41-03

 • Z pomocy OIK mogą skorzystać osoby, które nie radzą sobie w codziennym życiu, doświadczyły urazowego, bolesnego zdarzenia, potrzebują pomocy. Pomoc udzielana jest osobom dorosłym i dzieciom, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
 • Porad udzielają m.in.: psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień, socjolog, pracownik socjalny.

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku
 • Ośrodek oferuje bezpłatną pomoc doradczą, informacyjną, socjalną, bytową, psychologiczną (w każdy czwartek od 1500 do 1700), prawną (czwartek od1700 do 2000) – obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr tel. 66 33 27 000 lub 13 492 72 53.
 • Dużym zainteresowaniem cieszy się budowana od kilku lat grupa psychoedukacyjna, prowadzona przez doświadczonego psychologa – terapeutę. Zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 1530 – 1630 ( bez rejestracji).
 • Pomoc kierowana jest dla osób doświadczających przemocy bądź świadków, a nie dla sprawców.
 • SOS prowadzi hostel dla osób doświadczających przemocy. Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny i trwa do 3 miesięcy. Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić lub zgłosić się osobiście i umówić na bezpłatną wizytę ( skierowanie nie jest wymagane). Ośrodek działa całodobowo przez cały rok.

Ogólnopolska Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie, pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie „Niebieska Linia” na rzecz osób krzywdzonych ( również, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/ lub nie przestrzega postanowień sądu).

 • Infolinia – 800-120-002 ( czynna całą dobę w tym dyżur: w języku angielskim – poniedziałek godz. 1800-2200, języku rosyjskim – wtorek godz. 1800-2200, prawny - środa godz. 1800-2200)
 • Telefoniczny dyżur prawników – 22-666-28-50 ( poniedziałek i wtorek w godz. 1700-2100)

e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info,

SKYPE (dyżur w języku migowym) – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałek godz. 1300-1500).

Kontaktujący się z infolinią może zachować anonimowość.

W celu udzielenia pomocy osobom oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osób najbliższych  Pogotowie nawiązuje kontakt z lokalnymi instytucjami.

Z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” można zapoznać się na stronach internetowych: www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka –  nr tel. 800-12-12-12

Kalendarz

p Czerwiec 2023 n
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30