BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

25

imieniny:

Borysa
Magdy
Marii-Magdaleny

Kultura /

RIK

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Lutowiska

Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lutowiska, jest art.14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012 roku poz.406) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz.U. z 2012 roku poz. 189).

Zgodnie z wymienionymi przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lutowiska obejmuje następujące instytucje:

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lutowiskach
  2. Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach

W Urzędzie Gminy Lutowiska Rejestr Instytucji Kultury prowadzony jest przez stanowisko ds. społecznych i obywatelskich.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1)      Otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutowiska)

2)      Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.  Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)

Do wniosku o wydanie odpisu osoba składająca wniosek powinna dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej  albo uwierzytelnioną kopię tego dowodu wpłaty nie później niż 3 dni od chwili  powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę należy uiścić na konto bankowe Gminy  tj. 22 8621 0007 2001 0000 8846 0001

 

Pliki do pobrania:

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31