BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

23

imieniny:

Albina
Wandy
Zenona

Rozwój /

Rewitalizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 

Gmina Lutowiska opracowała i przyjęła do realizacji „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023”. Program opracowany był przy czynnym udziale mieszkańców, organizacji  i instytucji działających na terenie Gminy Lutowiska.

Pierwszy etap prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 polegał na wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Kolejnym etapem prowadzenia prac było przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne, jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w Gminie Lutowiska.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska to z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli gminie sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej - jest okazją do wspólnej refleksji, co jest pilnego w gminie do zrealizowania, co może pomóc w budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, oraz w znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach.

Podczas XXXIII  Sesji Rady Gminy Lutowiska w dniu 19 lutego 2018 r. przyjęto zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata 2017-2023 , został pozytywnie zweryfikowany i Uchwałą  Zarządu Województwa Podkarpackiego wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

Całkowity koszt zadania to kwota 32 846 zł . Otrzymaliśmy dotację ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa w ramach umowy Nr RR-II.052.48.20.2016 z dnia 5.06.2017 r.

Po zrealizowaniu zadania i pozytywnej weryfikacji sprawozdania w dniu 27.04.2018 otrzymaliśmy zwrot poniesionych kosztów w wysokości 23 089,12

Krzysztof Mróz

Wójt Gminy Lutowiska

 

Karty projektu rewitalizacyjnego będą zbierane osobiście, pocztą tradycyjną lub mailową (gp@lutowiska.pl) do dnia 10 maja 2017r.

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30