Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

26

imieniny:

Eweliny
Jana
Pawła

Bieszczady, niebo i gwiazdy - nowe produkty turystyki przyrodniczej w gminie Lutowiska /

Bieszczady, niebo i gwiazdy - nowe produkty turystyki przyrodniczej w gminie Lutowiska

Partner wiodący:

Gmina Lutowiska
Lutowiska 14
38-713 Lutowiska
tel/fax +48 13 461 03 13
gmina@lutowiska.pl
www.lutowiska.pl

Partnerzy Projektu:

Gmina Stakčín
SNP 574/6
067 61 Stakčín
www.stakcin.eu

Gmina Stakčín zlokalizowana jest we wschodniej Słowacji, w powiecie Snina, w kraju
preszowskim. Stakčín leży w dolinie rzeki Cirochy się u podnóża Gór Bukowskich i pasma
Wyhorlatu. Obecnie jest zamieszkany przez ok. 2500 osób. Jest to czwarta co do wielkości
gmina na Słowacji. Centrum miejscowości znajduje się na wysokości 257 m n.p.m. ale na
terenie gminy znajdują się wzgórza sięgające 800 m n.p.m. W miejscowości są świątynie
trzech obrządków: grekokatolickiego, prawosławnego i rzymskokatolickiego. W centrum
Stakcina znajduje się przepiękny park z okresu XVIII wieku i zabytkowy budynek (dawny
kasztel) zaadoptowanym na dom kultury. W Stakcinie funkcjonuje też stacja uzdatniania
wody pitnej, czerpanej z pobliskiego zbiornika Starina i transportowanej do Koszyc i
Preszowa. Znaczną część populacji Stakcina stanowią Romowie.

Vihorlackie Obserwatorium Astronomiczne w Humennem
Mierová 4
066 01 Humenné
www.astrokolonica.sk

Obserwatorium Astronomiczne w Humennem jest regionalną instytucją o charakterze
naukowo-badawczym, kulturalno-edukacyjnym w dziedzinie astronomii i pokrewnych nauk
przyrodniczych. Została założona w roku 1952, w ciągu ponad 50 lat działalności stała się
znanym centrum edukacji astronomicznej, promocji astronomii oraz obserwacji nieba w
regionie. W roku 1998 - jako oddział obserwatorium - zbudowano kompleks astronomiczny
na Kolonickim sedle koło Stakcina - z obserwatorium astronomicznym wyposażonym
w największy na Słowacji teleskop - o średnicy 1 m. W roku 2012 kompleks ponownie
rozbudowano - powstało 8-metrowe planetarium, mieszczące do 50 osób. Oprócz działalności
naukowo-edukacyjnej prowadzone są również działania promujące ochronę przyrody
przed zanieczyszczeniem niepotrzebnym, sztucznym światłem. W roku 2010 utworzono w
regionie pierwszy słowacki park ciemnego nieba, a na Kolonickim sedle powstało centrum
informacyjne tego parku.

Okres realizacji projektu: 1.03.2013 – 28.02.2014

Krótki opis projektu:

Astronomia i nocne niebo od wieków interesowały ludzi. W dzisiejszych czasach zostały
prawie zapomniane. W coraz bardziej zanieczyszczonym światłem środowisku nie
dostrzegamy już Drogi Mlecznej, komet czy słabszych gwiazd. Bieszczady to jedno z takich
miejsc w Polsce, gdzie nocne niebo wciąż jest rozgwieżdżone i stanowi zajmującą atrakcję
dla wielu osób. Jest to ogromny potencjał tego regionu, który należy wykorzystać.
Samo rozgwieżdżone niebo nie wystarczy. Konieczna jest jego promocja połączona z
wdrożeniem szeregu działań ułatwiających obcowanie z ciemnym niebem. Należą do nich
m. in. przygotowanie odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia obserwacji, przeszkolenie
osób obsługujących turystów, edukacja w zakresie ochrony ciemnego nieba oraz dbanie
o zachowanie stanu środowiska. Realizacja tych i innych działań została zaplanowana w
ramach niniejszego projektu.
We wdrażaniu projektu wykorzystywane będą doświadczenia partnerów słowackich, którzy
mają u siebie Park Ciemnego Nieba „Połoniny”. Docelowo realizacja projektu ma przyczynić
się do stworzenia największego obszaru ochrony ciemnego nieba w Europie, obejmującego
cały Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

Cel główny projektu:
Rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki przyrodniczej poprzez utworzenie
i wyposażenie Centrum Informacyjnego Parku Gwiezdnego Nieba w Stuposianach wraz z
budową infrastruktury związanej z astronomią.

Cele bezpośrednie:

• Wymiana doświadczeń związanych z ochroną ciemnego nieba oraz astroturystyką
między partnerami projektu.
• Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi astroturystyki.
• Przygotowanie nowych produktów turystycznych związanych z turystyka
przyrodniczą i gwiezdnym niebem.
• Informowanie lokalnej społeczności o problemie zanieczyszczenia światłem.
• Prowadzenie monitoringu stanu środowiska.