BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Styczeń

22

imieniny:

Dominiki
Mateusza
Wincentego

Bezpieczeństwo /

Koronawirus

Informacja dla wynajmujących obiekty noclegowe

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości wynajmu obiektów noclegowych informujemy, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii mówi o art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568)

W związku z tym poprzez usługi hotelarskie należy rozumieć: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUTOWISKA

W trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu  Gminy Lutowiska oraz jednostek z siedzibą w budynku Urzędu Gminy oraz realizując § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 878) z dniem 25 maja 2020 r. wprowadzona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mail’owym uzgodnieniu terminu  z pracownikiem Urzędu, w następujących sprawach:

1) rejestracji stanu cywilnego - tel.134610316 lub 134610013 wewn. 43;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych - tel.134610316 lub 134610013 wewn. 43;

3 ) pomocy społecznej – tel. 134610055, 13 4610013 wewn. 44,45,48;

4 ) świadczenia usług komunalnych – tel. 13 4319439 ;

5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), tel. 13 4610314 lub 134610013 wewn. 46

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) tel. 13 4610314 lub 134610013 wewn. 46,

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

Pozostałe adresy email oraz  numery telefonów znajdują się na stronie www.lutowiska.pl

Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności należy korzystać ze zdalnej formy, tj. poprzez:

a) emil gmina@lutowiska.pl  (pisma nie wymagające podpisu)

c) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38713 Lutowiska

d)  wrzucić do skrzynki przy wejściu do budynku

c)  elektroniczną skrzynkę podawczą 724lnd5lt2/SkrytkaESP

Wszelkie opłaty prosimy wnosić na konta znajdujące się   na stronie www.lutowiska.pl (Kasa -  tel. 134610013 wewn. 37) 

Wejście do budynku nadal pozostaje zamknięte, interesanci są wpuszczani przez pracowników z którymi byli umówieni.

Prosi się o korzystanie z domofonu zgodnie z zamieszczonym wykazem numerów.

W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Interesanci po wejściu do Urzędu obowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym w holu Urzędu i do założenia maseczki.

KORONAWIRUS- zakrywanie ust i nosa

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa,  przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

Szczegółowe regulacje i wyłączenia z tego obowiązku zawarto w dołączonym Rozporządzeniu Rady Ministrów.

Uchwała nr XIV_77_2020_COVID-19.pdf (1.3 MB)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Dz.U.2020 poz.792.pdf (293.5 kB)

Rozporzadzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w spra.pdf (291.6 kB)

Specustawa funduszowa - Przewodnik.pdf (337.6 kB)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.pdf (383.9 kB)

Projekti Rozp. Min.Zdr..pdf (164.5 kB)

Rozporządzenie RM z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.pdf (344.3 kB)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.pdf (186.5 kB)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.pdf (217.1 kB)

03-zalecenia_dla_pacjenta_z_dodatnim_wynikiem.pdf (315.6 kB)

03-Zalecenia PTEiLChZ_izolowani poza szpitalem_22.03.2020.pdf (111.1 kB)

2020_03_20_Ksztalcenie_na_odleglosc_nowe_regulacje_prawne_MEN.pdf (181.7 kB)

uzasadnienie_do_rozporzadzenia_zmieniajacego_30b.pdf (112.2 kB)

rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b.pdf (149.7 kB)

uzasadnienie_do_rozporzadzenia_art_30c.pdf (221.2 kB)

Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf (245.4 kB)

Komunikat 15_03_2020.pdf (154.8 kB)

2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN.pdf (369.4 kB)

Przesyłki pocztowe

Poczta Polska informuje, że w związku z epidemią koronawirusa przesyłki listowe przekazywane będą bezpośrednio do skrzynek pocztowych, w które należy wyposażyć swoje nieruchomości

Komunikat

Szanowni Państwo

 Informuję i przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku (Dz.U.2020.433) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, paragraf 5 pkt g wprowadzono czasowe ograniczenie prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20).

Na chwilę obecną obowiązuje zatem zakaz przyjmowania turystów

W przypadku nie przestrzegania obowiązujących przepisów należy zawiadomić Komendę Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych tel. 13 460 8399 

Bardzo proszę o stosowanie się do wydanych zaleceń.

Wójt Gminy Lutowiska

Krzysztof Mróz

 

Kalendarz

p Styczeń 2022 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31