BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

29

imieniny:

Benity
Maksymiliana
Teodozji

Wodociągi i kanalizacja /

Informacje i komunikaty

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Lutowiska informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Lutowiska zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. 

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lutowiska - pokój nr 15 (osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, poczty elektronicznej na adres: magda@lutowiska.pl) w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Lutowiska, pokój nr 15 oraz na stronie internetowej www.lutowiska.pl 

Należy pamiętać, że zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wszelkie wymagania określone w przepisach odrębnych. W zależności od rodzaju urządzeń przed rozpoczęciem ich budowy wymagane jest min. uzyskanie pozwolenia na budowę bądź dokonanie zgłoszenia robót budowlanych. 

Jednocześnie informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga  dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Lutowiska zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973).

Należy pamiętać również, że w myśl art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług podmiotów, świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uwaga!

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Materiały archiwalne

A_4411_06_2019_M_4_09_07_2019.pdf (410.7 kB)

decycja - wodociąg Pszczeliny.pdf (202.1 kB)

decyzja - Stuposiany.pdf (98.8 kB)

decyzja - wodociąg Muczne.pdf (206.2 kB)

Decyzja Smolnik 06-06-2019.pdf (295.6 kB)

decyzja_27_12_2019.pdf (253.5 kB)

decyzja_28_05_2019.pdf (202.9 kB)

document-2_09_07_2019.pdf (409.2 kB)

document-3_09_07_2019.pdf (410.0 kB)

document.pdf 1_09_07_2019.pdf (409.6 kB)

gzgk.jpg (169.2 kB)

gzgk1.jpg (183.3 kB)

gzgk2.jpg (167.0 kB)

gzgk3.jpg (180.0 kB)

gzgk4.jpg (167.3 kB)

gzgk5.jpg (183.9 kB)

gzgk6.jpg (177.2 kB)

gzgk7.jpg (186.4 kB)

KOMUNIKAT MUCZNE_14_10_2019.pdf (86.5 kB)

Komunikat o braku przydatnosci wody do spozycia z wodociągu Smolnik.pdf (54.3 kB)

Komunikat PSSE Ustrzyki Dln. z dnia 27.07.2020r. wodociąg Stuposiany.pdf (126.4 kB)

KOMUNIKAT PSZCZELINY_14_10_2019.pdf (78.2 kB)

komunikat Smolnik.pdf (70.0 kB)

komunikat smolnik .pdf (72.6 kB)

komunikat stuposiany 7_06_2019.pdf (82.1 kB)

KOMUNIKAT STUPOSIANY_14_10_2019.pdf (86.0 kB)

KOMUNIKAT wodociąg Pszczeliny.pdf (97.1 kB)

Komunikat w sprawie nie uzywania wody przez ludzi z wodociagu HGUG.pdf (338.9 kB)

KOMUNIKAT W SPRAWIE NIE UŻYWANIA WODY PRZEZ LUDZI - MUCZNE_08_10_2019.pdf (102.9 kB)

KOMUNIKAT_08_10_2019.pdf (99.0 kB)

KOMUNIKAT_09_07_2019.pdf (104.3 kB)

KOMUNIKAT_2_08_10_2019.pdf (75.2 kB)

KOMUNIKAT_16_07_2019.pdf (73.7 kB)

KOMUNIKAT_STUPOSIANY_28_05_2019.pdf (406.5 kB)

LUTOWISKA WODA bakteriologia 02.10.2019.pdf (421.5 kB)

Lutowiska_31_03_2020.pdf (329.6 kB)

Lutowiska_sprawozdanie_z_badan.pdf (409.6 kB)

Muczne woda Badania przeglądowe VI 2021.pdf (400.9 kB)

Muczne woda Badania przeglądoweVI 2021.pdf (400.9 kB)

MUCZNE WODA bakteriologia 02.10.2019.pdf (453.5 kB)

MUCZNE woda bakteriologia_14_10_2019.pdf (421.7 kB)

Muczne_31_03_2020.pdf (357.3 kB)

Ocz. Dwerniczek - ścieki oczyszczone 24.09.2019.pdf (422.2 kB)

Ocz. Dwerniczek - ścieki surowe 24.09.2019.pdf (422.0 kB)

Ocz. Muczne - ścieki oczyszczone 24.09.2019.pdf (410.5 kB)

Ocz. Muczne ścieki surowe 24.09.2019.pdf (409.6 kB)

Ocz. Zatwarnica - ścieki oczyszczone 24.09.2019.pdf (422.2 kB)

Ocz. Zatwarnica - ścieki surowe 24.09.2019.pdf (422.1 kB)

Oczyszczalnia Lutowiska - ścieki oczyszczone 11.09.2019.pdf (419.3 kB)

Oczyszczalnia Lutowiska - ścieki surowe 11.09.2019.pdf (419.1 kB)

Oczyszczalnia Procisne - ścieki oczyszczone 11.09.2019.pdf (419.7 kB)

Oczyszczalnia Procisne - ścieki surowe 11.09.2019.pdf (419.5 kB)

Oczyszczalnia Pszczeliny - ścieki oczyszczone 11.09.2019.pdf (419.5 kB)

Oczyszczalnia Pszczeliny - ścieki surowe 11.09.2019.pdf (419.3 kB)

Oczyszczalnia Smolnik - ścieki oczyszczone.pdf (419.4 kB)

Oczyszczalnia Smolnik - ścieki surowe 11.09.2019.pdf (407.6 kB)

Pszczeliny woda Badania przeglądowe VI 2021.pdf (401.4 kB)

PSZCZELINY WODA bakteriologia 02.10.2019.pdf (422.1 kB)

PSZCZELINY woda bakteriologia_14_10_2019.pdf (410.0 kB)

SMOLNIK WODA bakteriologia 02.10.2019.pdf (409.8 kB)

Smolnik_sprawozdanie_z_badan.pdf (409.6 kB)

Sprawozdanie _stuposiany 07-08-2020.pdf (265.4 kB)

Stuposiany.06.07.2022.pdf (280.2 kB)

STUPOSIANY WODA bakteriologia 02.10.2019.pdf (453.5 kB)

STUPOSIANY woda bakteriologia_14_10_2019.pdf (421.8 kB)

Stuposiany_27_05_2019.pdf (411.7 kB)

Stuposiany_31_03_2020.pdf (342.4 kB)

Stuposiany_sprawozdanie_z_badan.pdf (409.6 kB)

SUW Muczne nr 1.jpg (171.0 kB)

SUW Muczne nr 2.jpg (172.2 kB)

SUW Smolnik 04.12.2019.pdf (405.2 kB)

W.LUTOWISKA bad. fizykochemiczne 21-08-2019.pdf (443.0 kB)

W.LUTOWISKA bakteriologia 21-08-2019.pdf (421.6 kB)

Woda Lutowiska 11-09-2019.pdf (418.8 kB)

Woda Lutowiska 11.09.2019.pdf (418.8 kB)

Woda Smolnik 11-09-2019.pdf (419.8 kB)

Woda Zatwarnica wyniki_15_07_2019.pdf (410.4 kB)

woda_lutowiska 03.08.2021.pdf (413.2 kB)

Wodociag Lutowiska z dn.06.07.2020.pdf (3.3 MB)

Wodociąg Pszczeliny z dn.25.05.2020.pdf (3.0 MB)

Wodociąg Smolnik z dn.08.06.2021.pdf (4.4 MB)

Wodociąg Smolnik z dn.15.06.2020r.pdf (3.1 MB)

Wodociąg Stuposiany 22.07.2020r..pdf (410.9 kB)

Wodociąg Zatwarnica z dn.18.02.2020.pdf (3.2 MB)

Wyniki badan bakteriologia WODOCIAG LUTOWISKA 29 07 2019.pdf (421.6 kB)

Wyniki badan bakteriologia WODOCIAG SMOLNIK 29 07 2019.pdf (422.4 kB)

WYNIKI BADAN WODOCIAG LUTOWISKA 01-08-2019.pdf (422.9 kB)

WYNIKI BADAN WODOCIAG SMOLNIK 01-08-2019.pdf (431.8 kB)

Wyniki badań Lutowiska WODA maj 2020.pdf.pdf (1.7 MB)

Wyniki_Muczne 11_10-2019.pdf (315.4 kB)

Wyniki_Pszczeliny 11_10-2019.pdf (315.7 kB)

Zatwarnica woda Badania przeglądowe VI 2021.pdf (401.6 kB)

ZATWARNICA WODA bakteriologia 02.10.2019.pdf (422.4 kB)

zatwarnica wyniki 08-07-2019.pdf (230.1 kB)

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31