BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

25

imieniny:

Borysa
Magdy
Marii-Magdaleny

Aktualności /

Archiwum aktualności

Styczeń 2023

Rekrutacja do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Udział w Programie jest bezpłatny dla Uczestników Programu.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Lutowiska oraz informacją otrzymaną od Wojewody Podkarpackiego dotyczącą podziału środków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 planuje się objęcie wsparciem 1 osoby niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym.

Więcej...

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Gmina Lutowiska zaprasza do składania wniosków na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem prac przy zabytkach, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Więcej...

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Urząd Gminy Lutowiska  informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ prowadzona jest  inwentaryzacja  ilości ww. odpadów znajdujących się na terenie gminy.

Więcej...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 25 stycznia 2023 r., o godzinie 11.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Więcej...

Posiedzenie połączonych komisji

Informujemy, że w dniu sesji o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie polaczonych komisji w celu omowienia projektow uchwal.

Więcej...

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia

Informujemy, że dnia 18.01.2023r. o godz. 09:00 w Sali Narad UG w Lutowiskach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia.

Plan pracy:

1. Stwierdzenie kworum, wybór protokolanta.

2. Praca nad Planem Pracy Komisji  na 2023 r. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Zakończenie posiedzenia.

Więcej...

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Informujemy, że dnia 19.01.2023r. o godz. 07:30 w Sali Narad UG w Lutowiskach odbędzie się spotkanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Więcej...

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków.

Informujemy, że dnia 19.01.2023r. o godz. 08:00 w Sali Narad UG w Lutowiskach odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków.

Plan pracy:

1. Stwierdzenie kworum, wybór protokolanta.

2. Praca nad Planem Pracy Komisji  na 2023 r. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Zakończenie posiedzenia.

Więcej...

ZUS: mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. 

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

Więcej...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Informujemy, że dnia 16.01.2023r. o godz. 08:30 w Sali Narad UG w Lutowiskach odbędzie się spotkanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Plan pracy:

  1. Przywitanie przybyłych i stwierdzenie kworum.
  2. Praca nad Planem Pracy na 2023r..
  3. Dyskusja i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Więcej...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informujemy, że w dniu 13.01.2023 o godzinie 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy w Lutowiskach.

Plan Pracy:

  1. Przywitanie przybyłych i stwierdzenie kworum.
  2. Praca nad Planem Pracy na 2023r..
  3. Dyskusja i wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Więcej...

Kalendarz

p Styczeń 2023 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31