BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

24

imieniny:

Joanny
Zdenka
Zuzanny

Aktualności /

Archiwum aktualności

Styczeń 2022

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień  25 stycznia 2022 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Więcej...

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lutowiska

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119): ,,za reklamę napojów alkoholowych uważa się publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi". Art. 46 ust. 1 w.w. ustawy określa, że: ,,Napojem alkoholowym ( ... ) jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu". Ponadto, szczegółowe definicje wyrobów winiarskich znajdują się w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina /Dz.U. z 2020 r. poz. 1981/ - art. 3 ustawy.

Więcej...

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością złożenia oświadczeń dotyczących wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021, zwracamy się z prośbą o ich rzetelne opracowanie. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach, będzie przeprowadzała kontrole dotyczące poprawności danych zawartych w oświadczeniach.

Więcej...

Spółka gminna Bieszczady z o.o. poszukuje pracowników

Spółka gminna Bieszczady z o.o. poszukuje pracowników ze statusem osoby bezrobotnej (zarejestrowanej w Urzędzie Pracy) z zapałem i zaangażowaniem do pracy na stanowiska:

Więcej...

INFORMACJA NA TEMAT DODATKÓW OSŁONOWYCH

Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o dodatek osłonowy.

Więcej...

NOWE OBOWIAZKI DLA NGO DOTYCZACE WPISU DO CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i aktualnie obejmuje spółki.

Więcej...

Kalendarz

p Styczeń 2022 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31