BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

13

imieniny:

Antoniego
Gracji
Lucjana

Aktualności /

Archiwum aktualności

Grudzień 2020

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym w okresie od l stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 25 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), upoważnienia Wójta wydanego dnia 26 kwietnia 2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Lutowiskach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz Pełnomocnictwa wydanego przez Wójta Gminy Lutowiska dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki i do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy, w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XXI sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 29 grudnia 2020 r., o godzinie 1000.

Więcej...

Informacja

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Urząd Gminy Lutowiska będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy

Więcej...

GZGK Sp. z o.o. w Lutowiskach informuje

W związku z pandemią COVID-19, a co za tym idzie sytuacją podwyższonej czujności

W MIESIĄCU GRUDNIU NIE BĘDĄ DOKONYWANE KWARTALNE ODCZYTY WODOMIERZY! 

PROSIMY O PODAWANIE ODCZYTÓW DROGĄ TELEFONICZNĄ: 

13 4610319 lub 13 4319439

do dnia 30.12.2020 r. 

W przeciwnym razie faktura wystawiona zostanie na podstawie średniej z trzech ostatnich faktur.

Więcej...

Komunikat Wójta Gminy Lutowiska

Przypominam, że do dnia 27 grudnia 2020 obowiązuje zakaz przyjmowania turystów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii / Dz.U.2020.2132/ z wymienionego ograniczenia
wyodrębnione są wyłącznie hotele z przeznaczeniem dla:

Więcej...

Kalendarz

p Grudzień 2020 n
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31