BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

14

imieniny:

Bazylego
Elizy
Justyny

Aktualności /

Archiwum aktualności

Listopad 2020

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XX sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 27 listopada 2020 r., o godzinie 1000.

Więcej...

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 rok”

Zgodnie z art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą nr V/21/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 26 października  2020 r. 

Więcej...

Ogłoszenie

Informuję , że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia dzisiejszego  do dnia 29 listopada 2020 wprowadzony został zakaz przyjmowania turystów.

Więcej...

Kalendarz

p Listopad 2020 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30