BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

20

imieniny:

Fryderyka
Małgorzaty
Seweryny

Aktualności /

Archiwum aktualności

Czerwiec 2018

Program „Dobry Start” 300 zł dla ucznia

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. będzie realizował zadania rządowego programu „Dobry Start”. 

Program ten zapewnia 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny – bez względu na dochód rodziny. 

Świadczenie „Dobry Start”  przysługuje dzieciom uczęszczającym do: szkoły podstawowej,  dotychczasowej szkoły gimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej  ( z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych ), szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

- 20 roku życia,

- 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, na okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:

- elektronicznie od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, 

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Aby otrzymać świadczenie na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019 wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane przez organ właściwy w siedzibie GOPS Lutowiska – II piętro Urzędu Gminy Lutowiska pokój Nr 17.

Szczegółowych informacji dotyczącego programu „Dobry Start” udzielają pracownicy OPS-u w Lutowiskach w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 13 4610055 lub 13 4610312.

Więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2016r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuję na dzień 18 czerwca 2018r. o godz. 1000 XXXV sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Więcej...

Kalendarz

p Czerwiec 2018 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30