BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

20

imieniny:

Fryderyka
Małgorzaty
Seweryny

Aktualności /

Archiwum aktualności

Luty 2016

Znaleziono psy

Pieski pałętają się po gminie Lutowiska. Prosimy właścicieli o kontakt z Urzędem Gminy w Lutowiskach pod numerem 13 461 00 13 w godzinach pracy urzędu.

Więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

 Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz. 594/ zwołuję na dzień 19 lutego 2016r.o godz. 1000 XIII sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Więcej...

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((z. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Gminę Lutowiska wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016.

Więcej...

Kalendarz

p Luty 2016 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29