BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

18

imieniny:

Alicji
Edwina
Eryka

 
Strona główna /

Zmiany, które nastąpiły w wypłacie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Strona główna /

Zmiany, które nastąpiły w wypłacie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa umożliwia w pewnych przypadkach przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku, gdy osoba, której zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (należy dostarczyć orzeczenie) – świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (należy dostarczyć dokument wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego) - świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
  • ukończył/a 60 rok życia (kobiety) lub 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży (należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie) lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia – świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
  • jest małoletnim znajdującym się w ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy bez osoby dorosłej przekroczyli granicę – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Wnioskodawca ubiegający się o wypłatę świadczenia za okres dłuższy niż 120 dni winien złożyć oddzielny wniosek na osoby, których dotyczy przedłużenie i załączyć do niego dokumenty o których mowa powyżej w celu umożliwienia gminie weryfikacji spełnienia przesłanek do przedłużenia świadczenia.

UWAGA! Informuję również, że ustawa z dnia 08.06.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383) uregulowała terminy składania wniosków o wypłatę świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy:

  • wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres do 1 lipca 2022 r. należy złożyć do 31 lipca 2022 r.
  • wnioski o świadczenia pieniężne obejmujące okres od 2 lipca 2022 r. składa się
    w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem terminów o których mowa powyżej zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31