BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

20

imieniny:

Fryderyka
Małgorzaty
Seweryny

 
Strona główna /

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ZA 2020 ROK.

Strona główna /

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ZA 2020 ROK.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy - Raport o stanie Gminy za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Lutowiska. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu przez Przewodniczącego Rady według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Lutowiska odbędzie się w dniu 23 czerwca  2021 r.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca  2021 roku, do godz.  1500,  w pok. Nr 2 Urzędu Gminy Lutowiska.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zgłoszone osoby do debaty będą mogły uczestniczyć w sesji, w części poświęconej debacie pojedynczo, według kolejności zgłoszeń.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31