BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

20

imieniny:

Fryderyka
Małgorzaty
Seweryny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r., poz.1591/ze zm./ zwołuję na dzień  28 czerwca  2013r. o godz. 1130  XXVIII  sesję VI kadencji Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektoronicznej.
 7. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Stowarzyszenia Dziedzictwa Mniejszości Karpackich o upamiętnienie wysiedlenia Bojków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zamiany nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie nieruchomości.
 10. Informacja Wójta o pracy  między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kluz

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31