BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

20

imieniny:

Fryderyka
Małgorzaty
Seweryny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2018r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję na dzień 24 czerwca 2019r. o godz. 10:00 VII sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Lutowiska wotum zaufania.
5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
7. Zmiany w budżecie gminy na 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
12. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31