BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

20

imieniny:

Bazylego
Bernardyna
Krystyny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U  z 2018r. poz. 994 z póź.zm. /zwołuję na dzień 25 marca  2019 r., o godz. 10 00 V sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lutowiska w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 4. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz przedstawienie potrzeb na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Budżetowej Gminy na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków  stanowiących fundusz sołecki.
 10. Informacja Wójta o pracy  między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad.

Transmisja na żywo


Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31