BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

22

imieniny:

Łukasza
Kai
Nastazji

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

 Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz. 594/ zwołuję na dzień 24 maja 2016r.o godz. 1000 XVI sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2016r./w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały Nr XIV/66/2016 z dnia 23 marca 2016r./
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego, którego liderem jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego GZGK.
 10. Zmiany w budżecie gminy na 2016r.
 11.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Gądek 

Wróć

Kalendarz

p Kwiecień 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30