BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

20

imieniny:

Fryderyka
Małgorzaty
Seweryny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz. 594/ zwołuję na dzień 10 marca  2015r.o godz. 1000 V sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.                 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Analiza stanu gospodarki wodnościekowej w gminie.
 5. Zatwierdzenie taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2016r.
 8. Zmiany w budżecie gminy na 2015r.
 9. Rozpatrzenie protestu w sprawie wyborów sołtysa w Zatwarnicy.
 10. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31