BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

23

imieniny:

Albina
Wandy
Zenona

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz. 594/ zwołuję na dzień 10 marca  2015r.o godz. 1000 V sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.                 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Analiza stanu gospodarki wodnościekowej w gminie.
 5. Zatwierdzenie taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w 2016r.
 8. Zmiany w budżecie gminy na 2015r.
 9. Rozpatrzenie protestu w sprawie wyborów sołtysa w Zatwarnicy.
 10. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30