BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

13

imieniny:

Antoniego
Gracji
Lucjana

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 31 stycznia 2023 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z LII sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół nr LII

 5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2024 rok. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Lutowiska oraz planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2024 rok 
   Załącznik nr 1
   Załącznik nr 2
   Załącznik nr 3
   Załącznik nr 5
   Załącznik nr 6
   Załącznik nr 4

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutowiska. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lutowiska

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu 

 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę własną nr XXXIV/163/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały zmieniająca uchwałę własną nr XXXIV/163/2018 z dnia 16 marca 2018 r w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne 

 10. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Zamknięcie obrad


Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30