BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

15

imieniny:

Jolanty
Lotara
Wita

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LI sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 29 listopada 2023 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z L sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół L

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2024 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2024 rok

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/263/2023 Rady Gminy Lutowiska z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/263/2023 Rady Gminy Lutowiska z dnia 18 maja 2023 r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

 12. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30