BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

14

imieniny:

Bazylego
Elizy
Justyny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 18 maja 2023 r., o godzinie 11.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół XLIX

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
   Tabela pomocnicza 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lutowiska 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lutowiska 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Lutowiska 

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska 

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne

 15. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 16. Wolne wnioski i zapytania
 17. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30