BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

13

imieniny:

Antoniego
Gracji
Lucjana

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 29 marca 2023 r., o godzinie 11.00, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. Głosowanie jawne
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Protokół XLIV

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lutowiska na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lutowiska na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacj

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2023 roku. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2023 roku

 11. Informacja o realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie gminy Lutowiska w roku 2022.

   Informacja o realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie gminy Lutowiska w roku 2022

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy w 2022 roku.

   Sprawozdanie Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia
   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
   Sprawozdanie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

 13. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 14. Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lutowiska na lata 2020-2023"

   Sprawozdanie z realizacji w 2022 r "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lutowiska na lata 2020-2023"

 15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach za rok 2022.

   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach za rok 2022

 16. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30