BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

24

imieniny:

Bony
Horacji
Jerzego

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień  30 grudnia 2021 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół z XXXII sesji Rady Gminy Lutowiska

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok

 5. Uchwalenie Budżetu Gminy Lutowiska na rok 2022 Głosowanie jawne

   Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok
   Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2022 rok
   Tabela Nr 1 Dochody Gminy Lutowiska na 2022 r.
   Tabela nr 2 Wydatki Budżetu Gminy Lutowiska na 2022 r.
   Tabela Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku
   Tabela Nr 4 Plan dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegaj przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok
   Uchwała Budżetowa Gminy Lutowiska na rok 2022

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska
   Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutowiska na 2022 rok
   Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
   Wykaz przedsięwzięć do WPF

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży Radnym Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży Radnym Gminy Lutowiska

 8. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Kwiecień 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30