BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

24

imieniny:

Bony
Horacji
Jerzego

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień  21 grudnia 2021 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Lutowiska. 

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lutowiska na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036” Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lutowiska na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na rok 2022 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na rok 2022 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lutowiska do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lutowiska do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagradzania Wójta Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagradzania Wójta Gminy Lutowiska 

 9. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Kwiecień 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30