BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

13

imieniny:

Antoniego
Gracji
Lucjana

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 27 kwietnia 2021 r., o godzinie 1000.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny.

Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził sesję z sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

    Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Lutowiska. 

  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad "Unijną strategią na rzecz ochrony bioróżnorodności biologicznej do 2030r. Przywracanie przyrody do naszego życia". Głosowanie jawne

    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad Unijną strategią na rzecz ochrony bioróżnorodności biologicznej do 2030r. Przywracanie przyrody do naszego życia
    Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad Unijną strategią na rzecz ochrony bioróżnorodności biologicznej do 2030r. Przywracanie przyrody do naszego ży

  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Chmiel do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025". Głosowanie jawne

    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Chmiel do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025". 

  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Głosowanie jawne

  7.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi.
    Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. Głosowanie jawne

    Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Głosowanie jawne

    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

  10. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
  11. Wolne wnioski i zapytania.
  12. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30