BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

20

imieniny:

Fryderyka
Małgorzaty
Seweryny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2016r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuję na dzień 18 czerwca 2018r. o godz. 1000 XXXV sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji RG.

4. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

5. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Skorodne4”.

8.Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Skorodne1”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Lutowiska.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lutowiska odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.

14.Zmiany w budżecie gminy na 2018r.

15. Informacja Wójta o pracy między sesjami.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gądek

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31