BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

24

imieniny:

Bony
Horacji
Jerzego

 
Strona główna /

Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne”.

Strona główna /

Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne”.

W 2017 roku Gmina Lutowiska opracowała i przyjęła do realizacji „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023”. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska to niezbędny dokument, który pozwolił  ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne”, dla którego dokumentację projektowo-budowlaną wykonało Biuro Projektowe DRAFT Piotr Jasiński..  W związku z tym, że budżet naszej gminy nie pozwalał na realizację niniejszego projektu wyłącznie ze środków własnych (jego wartość kosztorysowa wynosiła ok. 3,8 mln. PLN), wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Osi priorytetowej 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i o po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania, w dniu 29 maja 2019 roku podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 336 775,67 PLN i ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 311 570,07 PLN.  

Po podpisaniu umowy o dofinansowaniu przeprowadzono zamówienia publiczne na realizację poszczególnych zadań w projekcie, które wyłoniły:

-          Wykonawcę robót budowlanych - Konsorcjum firm: Biuro Projektowo-Usługowe Mateusz Głuszko oraz BORSTAR Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Borgosz.

-          Inspektora nadzoru: Pana Ryszarda Kozaka.

-          Dostawcę wyposażenia gabinetu rehabilitacji ruchowej: firmę KINESIS z Miejsca Piastowego.

W ramach projektu przebudowany i rozbudowany został nieużytkowany i zdewastowany obiekt po byłej Strażnicy WOP z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny. W budynku  utworzony i wyposażony został punkt rehabilitacji ruchowej. Oddajemy do użytku pomieszczenia dla  placówki Policji i ratownictwa medycznego, pomieszczenia na działalność lokalnego podmiotu ekonomii społecznej oraz 3 mieszkania. Wykonany został również parking, przestrzeń z urządzeniami do rekreacji ruchowej, a także przeprowadzona została przebudowa drogi dojazdowej do budynku. Całkowity koszt zadania to kwota 3 311 193,42 PLN.

Wróć

Kalendarz

p Kwiecień 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30