BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

20

imieniny:

Fryderyka
Małgorzaty
Seweryny

 
Strona główna /

Stanowisko Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Stanowisko Rady Gminy Lutowiska

Stanowisko Rady Gminy Lutowiska w sprawie działalności „ organizacji pseudoekologicznych” na terenie Gminy Lutowiska

Jako Samorządowcy wybrani przez społeczność lokalną Naszej Gminy i związani z nią od wielu lat, zaniepokojeni nasilającymi się w ostatnich latach różnego rodzaju działaniami aktywistów podających się za organizacje ekologiczne pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw przejawianym formom manifestacji.

Organizowanie nielegalnych obozowisk,  nieustające próby blokowania prac leśnych, kampanie w mediach społecznościowych przedstawiające Gminę i jej mieszkańców w złym świetle to działania, które godzą w nasze dobre imię i utrudniają funkcjonowanie.

Działania aktywistów ukierunkowane są na promowanie ideologii oraz poglądów politycznych i nie mają nic wspólnego z szeroko pojętą ochroną przyrody. Pod pretekstem „walki o ochronę Puszczy Karpackiej”  obserwujemy łamanie przepisów prawa. Organizowane są zbiórki pieniędzy mające na celu osiągnięcie wyłącznie korzyści finansowych. Należy zaznaczyć, że aktywiści poprzez organizowanie nielegalnych manifestacji blokują lokalną gospodarkę.

To właśnie dzięki lokalnej gospodarce leśnej w dużej mierze funkcjonuje Nasza Gmina. Już sam podatek odprowadzany corocznie do Urzędu Gminy przez nadleśnictwa to około 8 % udziału w dochodach bieżących. Dla przykładu w roku 2020 wpływ do budżetu Gminy Lutowiska z tytułu należności podatkowych od Nadleśnictwa Stuposiany i Nadleśnictwa Lutowiska wyniósł 957 614,00 zł. Warto wspomnieć, że zatrudnienie w sektorze rolnictwa
i leśnictwa na terenie Gminy wynosi ok. 50 % w stosunku do wszystkich sektorów. Lasy Państwowe współfinansują również budowę i remonty lokalnych dróg i mostów, wspierają rozwój poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej. Oferta Lasów Państwowych  pozwala odciążyć natężenie ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

W Naszej opinii bezzasadne są próby podejmowanych działań mających na celu wyłączenie samorządów z procesu decyzyjnego dot. zmiany granic Parków Narodowych.

Jako Mieszkańcy jesteśmy dumni, że żyjemy w tak cennym przyrodniczo miejscu
i od wielu lat nasze działania ukierunkowane są na zachowanie ciągłości i trwałości tych obszarów. Świadczą o tym liczne formy ochrony przyrody takie jak: rezerwaty „Zakole”, „Krywe”, „Hulskie”, „Śnieżyca wiosenna w Dwerniku”  oraz  Bieszczadzki Park Narodowy wraz z otuliną. Teren gminy położony jest w  Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu, Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” oraz w obszarze Natura 2000: OSO – ochrona dzikich ptaków. W obecnej chwili projektowany jest kolejny obszar SOO- ochrona siedlisk przyrodniczych. Ponadto na terenie gminy znajdują się liczne powierzchniowe strefy ochrony gatunków ściśle chronionych jak również punktowe formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej.

Wobec powyższego uważamy, że nie zachodzi potrzeba wyłączania kolejnych fragmentów drzewostanu z gospodarki leśnej oraz poszerzania bądź tworzenia kolejnych form ochrony obszarowej na terenie Gminy Lutowiska w tym mających negatywny wpływ  
na działalność gospodarczą prowadzoną przez mieszkańców oraz mających jakikolwiek negatywny wpływ na zrównoważony rozwój gminy.

Pragniemy również zwrócić uwagę na niepokojący fakt „społecznego przyzwolenia”
na organizowanie tego typu manifestacji, łamaniu prawa i wyrażamy ubolewanie na brak stanowczej rekcji organów porządkowych. 

Podpisano Radni Gminy Lutowiska

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31