BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

20

imieniny:

Fryderyka
Małgorzaty
Seweryny

 
Strona główna /

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Strona główna /

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie nr 11/2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach 
z dnia  23 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej na rok 2024 polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie gminy Lutowiska

Działając na podstawie Zarządzenia nr 88/2023 Wójta Gminy Lutowiska z dnia
23 listopada 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 11, art. 25 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1
pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rok 2024 polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych
  i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu gminy Lutowiska, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione.
 2. Realizacja zadania nastąpi w drodze dotacji oraz zlecenia usługi o określonych kryteriach merytorycznych.
 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutowiska;
 2. na stronie internetowej Gminy Lutowiska;
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutowiska;
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Lutowiskach;
 5. na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31