BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

20

imieniny:

Bazylego
Bernardyna
Krystyny

 
Strona główna /

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Strona główna /

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23. 

Nabór prowadzony jest w oparciu o 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)

Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lutowiska poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód i / lub sprzęt. 

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, pokój nr 1 (sekretariat) , w terminie do dnia 22.09.2023 r. do godziny 10:00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie:

„Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania Adaptacja do zmian klimatu"

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutowiska: www.lutowiska.pl oraz w Biuletynie   Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu: 13 461 03 13.

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31