BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

20

imieniny:

Bazylego
Bernardyna
Krystyny

 
Strona główna /

OGŁOSZENIE

Strona główna /

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016.

1. Kandydatami na członków komisji mogą być:

a) członkowie organizacji pozarządowych
b) członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
c) osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.

2. Zgłoszenia powinny zawierać:

a) dane organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
b) dane kandydata na członka komisji
c) przedmiot działalności statutowej organizacji
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
e) datę i podpis osoby zgłaszającej
f) pieczęć organizacji.

3. Wzór formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można pobrać ze strony internetowej www.lutowiska.pl lub otrzymać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.

4. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 12 lutego 2016 r.

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31