BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

22

imieniny:

Pauliny
Sabiny
Tomasza

 
Strona główna /

Diagnoza potrzeb na usługi asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Strona główna /

Diagnoza potrzeb na usługi asystencji osobistej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach informuje, że złożenie wniosku na środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na rok 2024 winno być poprzedzone diagnozą potrzeb w tym zakresie.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności   na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym, w przypadku chęci skorzystania ze wsparcia w Programie w roku 2024, bądź posiadania wiedzy o osobach wymagających takiej pomocy prosimy o kontakt z pracownikami tut. Ośrodka w terminie do dnia 05.09.2023 r. w celu uwzględnienia takiej osoby w składanym wniosku o dofinansowanie Programu (tel. 13-461-00-55).

Jednocześnie informuję, że powyższe zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez gminę, zostanie przeprowadzona właściwa rekrutacja. Rzeczywista liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w 2024 r. uzależniona będzie od wysokości środków finansowych, które zostaną przyznane gminie na realizację Programu.

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30